Учениците посетиха РБ „Дора Габе“

библиотека

На 14 януари учениците от първи и втори клас посетиха Регионална библиотека ,, Дора Габе“. Там те получиха много нови и интересни знания от света на книгите и показаха своята любознателност.