Ден на самоуправлението

Днешният 7 май е различен в иновативното ОУ ”Стефан Караджа” в Добрич – провежда се Ден на ученическото самоуправление, съобщи за Про Нюз Добрич педагогическият съветник Катя Косева.

 Ученици от седми клас са в ролята на директор, зам.-директор, педагогически съветник, счетоводител и системен администратор. Деца от първи, четвърти, пети, шести и седми клас, след усърдна предварителна подготовка, преподават уроци вместо своите учители, поемат дежурствата през междучасията.

„Смисълът на този ден е децата да добият реална представа за огромната отговорност и сериозните ангажименти на хората, които трябва да вземат решения и да ръководят училището, да се запознаят със специфичните задължения на различните длъжности, да разберат значимостта на учителската професия – сподели Косева. – В реална среда те усещат предизвикателствата, пред които са поставени техните преподаватели, за да оценят труда и усилията, които полагат те в името на това учениците, които обучават, да станат умни, знаещи добри хора”.