Детско полицейско управление

Двугодишен проект „Детско полицейско управление” стартира в иновативното ОУ „Стефан Караджа” в Добрич. Той ще се реализира съвместно с Първо районно управление на МВР в Добрич и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Общината.

Целта на проекта е по достъпен и атрактивен за децата начин да се създадат ценностно отношение към закона, модели на законосъобразно поведение, както и ранна превенция на асоциалното поведение. Учениците да научат своите права и отговорности пред обществото, да се запознаят с трудната и отговорна професия на българските полицаи, да разберат как да опазват живота си и да се справят с трудни ситуации и различни предизвикателства вкъщи, в училище и на улицата.

Учениците от 4 а клас официално бяха приети като доброволци в „Детското полицейско управление”, като дадоха обещание да бъдат отговорни помощници на полицията.

полицейска академия

Гости на събитието бяха Добромир Пеев – началник на Първо РУ на МВР, инспекторите от Детска педагогическа стая Желчо Желев и Валентин Димитров, Наталия Франгова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Добромир Пеев и помощник директорът на ОУ „Стефан Караджа” Ася Денева подписаха споразумение за партньорство и си размениха плакети. Четвъртокласниците поздравиха гостите си с кратка музикална програма.

календар академия
ученици 4 клаас