Дигитален център „Родолюбие“

На 13 март в дигитален център „Родолюбие“ в ППМГ – Ловеч се проведе интерактивен урок по история на тема „Одринъ падна!“. Участие в него взеха любознателните седмокласници. Този урок е резултат от съвместната работа между двамата учители Владимир Брязов от ППМГ-Ловеч и Светослав Георгиев от ОУ „Стефан Караджа “ – Добрич.
Причината да се проведе урок с такава тематична насоченост е отбелязването на 110 г. от превземането на Одринската крепост от Българската армия по време на Балканската война (1912-1913 г.). По време на урока учениците се запознаха с малко известни факти от Одринската епопея – новостите в начина на воюване, ролята на предварителната подготовка, значение на военните командири, мнението на чуждестранната преса и други. Учениците се потопиха успешно в емоцията на тази героична страница от българската военна история. Гост на нашето събитие бе г-жа Стоянка Цанова, ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Ловеч.