Дистанционно обучение

дигитално обучение
Уважаеми ученици и родители, ОУ „Стефан Караджа“ въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.
Учителите ще използват разнообразни инструменти като електронния дневник на институцията, Facebook, Viber, Уча.се, Classroom.google.com, онлайн електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. Аз и екипът ми оставаме на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим! Бъдете здрави!
Анжела Панчева