Дни на безопастността

Младите творци от V и VII клас изразиха чрез творбите си своята съпречастност към кампанията „Дни на безопосността на ROADPOL“. Посланието на кампанията е „ЛЕСНО Е ДА СПАСИШ ЖИВОТ! ПРОСТО СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА!

табло - дни за безопасност