Еднократна помощ за деца записани в 1. клас

ОУ-Ст-Караджа-сграда

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022  година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условия, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда токова дете.

 

Удостоверенията на записаните в I клас ученици са подготвени и могат да се получат в ОУ “Стефан Караджа”.


Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. През системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел “Заяви еУслуги”, Агенция за социално подпомагане.