Занимания по интереси

занимания по интереси

На 10 декември 2019 г. в Иновативно ОУ „Стефан Караджа“ се проведе съвместен урок по Занимания по интереси на тема „Образователно приложение – Пукльовците“ между четвъртокласниците от ОУ „Стефан Караджа“ и ОУ „Христо Ботев“. Разделени на отбори чрез жребий, учениците играха Прахопукльовците (упражняват действията умножение и деление) индивидуална и колективна задача. Прахопукльото изразява емоции. При всеки верен отговор той се радва, а при грешен – се натъжава. След играта всеки отбор сподели свойте натрупани точки и емоции от екипната работа с ръководителите Мария Георгиева и Камелия Райчева.

Работата в екип развива креативно мислене, самостоятелност, творчество и натрупване на интелектуален опит. Прилагането на образователните технологии в начален етап повишава ефективността на обучението при което традиции и иновации успешно се допълват.