история

ОУ „Стефан Караджа“ е иновативно училище, част от Българската мрежа от училища за здраве в Европа, с богата и вълнуваща история.

То е основано през 1930 г. с цел да се предостави възможност на децата от крайните квартали на Добрич да посещават българско училище. Новото школо се помещавало в двуетажна сграда, построена две години по-рано със средства на Българската царска легия. В долния етаж бил настанен началният курс, а в горния – мъжката гимназия. Радостта на ученици, учители и родители била кратка, защото само пет години след първия училищен звънец румънските власти затворили училището.

Следващите пет години били изключително тежки за българското население на града. Родните училища били затворени, а връщането на Южна Добруджа към пределите на България изглеждало като далечен и невъзможен блян. Септември 1940 г. обаче всичко се променило – между България и Румъния бил подписан Крайовския договор, по чиято сила мечтата на българите станала реалност. Из широките полета на Добруджа се понесъл радостния вик „Добричъ е нашъ!“. Постепенно радостните мигове се увеличили. На 14 октомври 1940 г. след водосвет и манифестация на всички начални училища учебната дейност в нашето училище била възобновена. 

Първоначално продължило съвместното съжителство между Началното училище и Мъжката гимназия „Н.В. Цар Борис Трети“. С течение на времето обаче учениците се увеличавали и това довело до разделяне на тези две образователни институция, като Началното училище запазило своята сграда. 

В края на 50-те години на ХХ век училището приело за свой патрон покровителя на Добруджа Стефан Караджа.

Новото десетилетие от века било посрещнато от ОУ „Стефан Караджа“ с надежда. Учениците ставали все повече и повече, а сградата – все по-малка и по-малка. През учебната 1967 – 1968 година, само за шест месеца, било направено разширение на сградата. Изграден бил нов трети етаж, който разполагал с четири класни стаи, три кабинета, кинозала и библиотека.

 

оу
иоу

Следващите две десетилетия от историята на ОУ „Стефан Караджа“ също били изпълнени с интересни събития и значими успехи. Един от любопитните моменти бил откриването на учебната 1971 – 1972 година, което било заснето от екип на Българска кинематография и се превърнало в част от филма „Образованието в Добруджа“. Наред с модернизацията на сградата, обучението на учениците се развивали и спортните дейности в училище. Безспорно най-големия успех в полето на спорта е свързан с името на преподавателя Петър Арнаудов. В резултат от неговата работа с подрастващите възпитаници на ОУ „Стефан Караджа“ се стигнало до учебната 1987 – 1988 година, когато на училището е връчено възпоменателно знаме на Народна Република България и купа за първо място сред основните училища в страната за успехи в спорта.

Извънкласните дейности винаги са били част от училищния живот и продължават да предизвикват интерес у учениците. Достатъчно доказателство за това е фанфарния ни оркестър, както и на Клуб „Здраве“, които имат над двадесетгодишни традиции. 

През 1999 г. основахме първия скаутски клуб в областта, участник в редица регионални, национални и международни прояви на Организацията на българските скаути.

Стефан Караджа

Богатата история на ОУ „Стефан Караджа“ и завета и примера на тези преди нас задължават педагогическият колектив да продължи и съхрани успешни дейности и да развие нови. Следвайки това наше приятно задължение през 2014 г. ние се включихме в националната инициатива „Осинови паметник“, превръщайки монумента на Стефан Караджа в сцена на всички наши тържества и щастливи мигове.

Последователната и старателна работа през годините на всички ученици, учители и родители получи своята висока оценка през 2019 г., когато Министерство на образованието и науката включи ОУ „Стефан Караджа“ в списъка на иновативните училища в страната. Днес то е единственото Основно училище в града със статут на иновативно. 

 

Пак през същата година нашето училище получи още едно огромно и заслужено признание включването ни в Мрежата от училища за здраве в Европа.

Днес в ОУ „Стефан Караджа“ се обучават около 200 деца от подготвителна група, начален и прогимназиален етап. Ние вярваме, че най-доброто за учениците, учителите и Училището тепърва предстои. Няма как да не е така, защото знаем, че сме „Училище с посока“.

Автор: Светослав Георгиев, учител по История