история

Сградата на основно училище Стефан Караджа е построена през 1928 година с помощта на Външно министерство и доброволни средства на българското общество от Южна Добруджа

Редовни учебни занятия започват през 1930г.

В началото на 60-те години материалната база на училището е все още недостатъчна, но това не пречи на добрите успехи, както в усвояването на просветното съдържание, така и в художествената и спортната дейност.

През учебната 1967/1968 година за рекордно кратко време – само за 6 месеца – с участието на учители, ученици и родители е извършено разширение на сградата – трети етаж със седем класни стаи и кинозала.

При изключително тържествена обстановка откриването на учебната 1971/1972 г. е заснето от екип на Българска кинематография и включено във филма Образованието в Добруджа.

Днес сградата на училището е напълно обновена. Фасадата е оформена по проект Красива България, подновена е училищната мебел, модернизирана е училищната кинозала, създадени са два компютърни кабинета.