Квалифиции

2019 - 2020 г.

Вътрешно-квалификационна дейност

ТЕМА:  Облачни технологии с Офис 365

ДАТА: 13.09.2019 г.

ЧАС: 9:00

ЛЕКТОР: Мария Георгиева

ТЕМА:  Електронен дневник Школо

ДАТА: 10.10.  –  02.11. 2019 г.

ЧАС: 10:30

ЛЕКТОР: Мария Георгиева

Външно-институционална квалификация

2020 - 2021 г.

Вътрешно-квалификационна дейност

          ТЕМИ:

 1. Запознаване с проекта по НП “Изграждане на STEM център в училище”

 2. Проектно-базирания подход в обучението и STEM проектите

 3. Платформи за създаване на  рекламни материали 

 4. Платформи за създаване на  дигитална публикация 

 5. Платформа  Book Creator – създаване на електронна книга

 6. Платформи за  интерактивни и мултимедийни учебни модули

 7. Платформи за  интерактивни и мултимедийни учебни модули – Liveworksheets

 8. Мултимедийни програми

 9. Създаване на мисловни карти и игри в Kahoot

 10. Работа с  приложенията на платформата Google Workspace.

                 

                ЛЕКТОР: Мария Георгиева

Външно-институционална квалификация

 • Фондация „Кузманов“