Квалифиции

Вътрешно-квалификационна дейност

ТЕМА:  Облачни технологии с Офис 365

ДАТА: 13.09.2019 г.

ЧАС: 9:00

ЛЕКТОР: Мария Георгиева

ТЕМА:  Електронен дневник Школо

ДАТА: 10.10.  –  02.11. 2019 г.

ЧАС: 10:30

ЛЕКТОР: Мария Георгиева

Външно-институционална квалификация