класовете в УЧИЛИЩЕ

Представяне на класната стая на 1а клас

Представяне на класната стая на 1б клас

Училище на бъдещето!
Промените са едно от най-сигурните неща в нашия свят. Неизбежно те навлизат и в света на образованието. Новите класни стаи са т.нар. “отворени пространства”, които са зоните за учебните занятия. ”Минимум забрани – максимум свобода” Открита класна стая – не позволява на децата да се чувстват затворени между четири стени. Тук няма чинове, а пейки, които дават предпоставка за по-добро общуване. STEM – вместо да се преподават четири дисциплини като отделни, STEM ги интегрира като в последователна парадигма на обучение, базирано на реално приложение. Професиите на ХХI век – наша задача е да подготвим бъдещото поколение за новите технологии, които ще повлияят кариерното развитие на учениците.