Колектив

Ръководство

грамота
Анжела Панчева​
Директор
deneva

Ася Денева

Заместник-директор

Учители в начален етап

Женя Миланова
Женя Миланова
Учител в ПДГ
Терджан
Терджан Алиева
Учител в ПДГ
Росица Иванова
Росица Иванова
Учител в начален етап
women
Милена Тодорова
Учител в начален етап
mladenova
Мирослава Младенова
Старши учител 
Английски език логопед
M. Ivanova
Магдалена Иванова
Учител в начален етап
ignatova
Анелия Игнатова
Старши учител в начален етап
Денка Василева
Старши учител в начален етап
Тодорка Коева
Старши учител в начален етап
men
Мирослав Балчев
Помощник учител в начален етап
Натали
Наталия Енчева
Учител в начален етап
марияна
Марияна Станева
Старши учител в начален етап
Елисавета Ботева
Старши учител в начален етап
Ивелина Симеонова
Ивелина Симеонова
Учител в начален етап
women
Йорданка Георгиева
Помощник учител в начален етап

Учители в прогимназиален етап

women
Радка Сутрева
Български език и литература
Старши учител
Georgieva
Мария Георгиева
Информационни технологии, Компютърно моделиране, Технологии и предприемачество
Главен учител
dimitrov
Димитър Димитров
Английски език; целодневно обучение ПЕ
Старши учител
Марияна Стефанова
Ресурсен учител, 
Изобразително изкуство
Старши учител
Иванка Кичева
Иванка Кичева
Български език и литература 
Учител
georgiev
Светослав Георгиев
История и цивилизации, География и икономика
Учител 
women
Галя Тодорова
Математика, целодневно обучение ПЕ
 Учител
Милен Желев
Физическо възпитание и спорт
Учител
Катя Ковева
Педагогически съветник
women
Дариела Божилова
Заместник- директор, Математика
Старши учител
hajdenova
Дечка Найденова
Биология и здравно образование; целодневно обучение ПЕ
Старши учител
Албена Деведжиева
Физика и астрономия, целодневно обучение ПЕ
Старши учител
men
Пламен Търкаланов
Ресурсен учител

Специалисти

pumi
Румяна Йорданова
Главен счетоводител
Мария Стоянова
Мария Стоянова
Завеждащ админастративна служба