Колектив

Ръководство

грамота
Анжела Панчева​
Директор
deneva

Ася Денева


Заместник-директор

Старши учител по музика
дари

Дариела Божилова


Заместник-директор

Учител по математика

Учители в начален етап

женя
Женя Миланова
Учител в начален етап
women
Радина Костадинова
Учител в начален етап
Росица Иванова
Росица Иванова
Учител в начален етап
women
Милена Тодорова
Учител в начален етап
women
Десислава Гавраилова
Учител в начален етап
men
Мирослав Балчев
Помощник учител в начален етап
M. Ivanova
Магдалена Иванова
Учител в начален етап
ignatova
Анелия Игнатова
Старши учител в начален етап
Денка Василева
Старши учител в начален етап
Тодорка Коева
Старши учител в начален етап
mladenova
Мирослава Младенова
Старши учител 
Английски език логопед
women
Наталия Енчева
Учител в начален етап
марияна
Марияна Станева
Старши учител в начален етап
Елисавета Ботева
Старши учител в начален етап
Ивелина Симеонова
Ивелина Симеонова
Учител в начален етап
women
Йорданка Георгиева
Помощник учител в начален етап

Учители в прогимназиален етап

women
Радка Сутрева
Български език и литература
Старши учител
dimitrov
Димитър Димитров
Английски език; целодневно обучение ПЕ
Старши учител
Марияна Стефанова
Ресурсен учител, 
Изобразително изкуство
Старши учител
men
Пламен Търкаланов
Ресурсен учител
Иванка Кичева
Иванка Кичева
Български език и литература 
Учител
georgiev
Светослав Георгиев
История и цивилизации, География и икономика
Учител 
hajdenova
Дечка Найденова
Биология и здравно образование; целодневно обучение ПЕ
Старши учител
Катя Косева
Педагогически съветник
Georgieva
Мария Георгиева
Информационни технологии, Компютърно моделиране, Технологии и предприемачество
Главен учител
Албена Деведжиева
Физика и астрономия, целодневно обучение ПЕ
Старши учител
Милен Желев
Физическо възпитание и спорт
Учител

Специалисти

pumi
Румяна Йорданова
Главен счетоводител
Мария Стоянова
Мария Стоянова
Завеждащ админастративна служба