>> Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Училищното настоятелството обединява родители, учители, общественици, за подпомагане на качеството на образователно-възпитателния процес в училището, обогатяване и развитие на материално-техническата база в учебното заведение, развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности за придобиване на ключови компетентности за успешна адаптация и бъдеща професионална реализация на учениците.

Под патронажа на Настоятелството се проведоха базари и благотворителни балове за набиране на средства с които бе подпомогнат процеса по подмяна на амортизираната отоплителна система в основната сграда на училището, закупуване на лаптопи и обзавеждане на спално помещение за подготвителната група.

Председател 

Елисавета Ботева

Контролен орган

Мариана Станева

Счетоводител

Мария Стоянева