Празнична седмица


90 години

ЮБИЛЕЙ ОУ "Стефан Караджа"

 

Приветствия по случай Юбилея на училището.

Приветствие от г-жа Панчева, Директор на училището.

Рецитал посветен на Патронния празник! Р-ли: Св. Георгиев и Р. Сутрева

Изработил Св.Георгиев учител по История и цивилизация.

Филм за Празника на училището от IIIа клас. Старши учител Т. Коева