Иновативна мисия „Памет българска“

Целта на иновативната мисия „Памет българска“ е учениците да се запознаят с
интересни епизоди от българската история и да ги предадат по увлекателен начин на
своите съученици. За изпълнение на така поставената цел през годината бяха издадени
четири броя на училищен вестник.
Как започна всичко? В началото на учебната година се събрахме с учениците от
пети и шести клас и започнахме подготовката за нашия вестник, макар и все още той да
бе без име. В последствие се спряхме на името „Летописец“. Направихме си план, в
който включихме четири глобални теми – Денят на народните будители, Рождество
Христово, Свободата и Патронния празник. В последствие тези теми станаха основа на
четирите броя на вестник „Летописец“.
Нека да ви разкажа как се случваше магията. Всеки от броевете на вестника
имаше свой екип. В него бяха шестима ученици и учители – г-жа Радка Сутрева –
учител по БЕЛ, г-жа Мария Георгиева – учител по Информационни технологии и г-н
Светослав Георгиев – учител по История и цивилизации. На редакционните съвети, да
ги наречем така, всеки ученик получаваше своята тема, която щеше да бъде част от
съответния брой, както и срок, в който да я подготви по избран от него начин. След
около десет дни се събирахме за обсъждане на направеното до момента, за да дойде и
най-важния ден – на сглобяването на самия брой.
Всеки брой на в-к „Летописец“ включва интересни текстове на ученици по
различни исторически теми, изображения, издирвани в интернет и авторски рисунки.
Цялостната подготовка на всеки брой допринася за разширяване познанията на
учениците по история и български език. Също така тя позволява усъвършенстването на
дигиталните и естетическите умения на учениците и не на последно място – на
уменията им за рационално разпределение на времето им, за да не се забави броя.
Искрени благодарности отправям към всички петокласници и шестокласници, с
които заедно направихме тези четири броя. Благодаря за съдействието и на г-жа Радка
Сутрева, г-жа Мария Георгиева и г-н Пламен Търкаланов, който спомагаше за
естетическия вид на всеки брой.

Училищен вестник


Светослав Георгиев
Отговорник на ИМ „Памет Българска“