Иновации в образованието

В навечерието на Деня на българската просвета и култура, с гордост споделяме, че нашето училище е активен участник в проекта „Образование за утрешния ден“, организиран от Министерството на образованието и науката. По този проект, с удоволствие съобщаваме, че нашите учители се отличават с одобрени и публикувани уроци в Дигиталната раница, създадени с професионализъм от главен учител Мария Георгиева и начален учител Радина Костадинова.

Дигиталните ресурси представляват иновативен и интересен начин за представяне на учебен материал  на учениците от начален и  прогимназиален етап. Те подпомагат образователния процес и дават възможности за достъпно онагледяване на новите знания и затвърждаване на вече усвоените такива, както в класната стая, така и у дома чрез сайта на Дигитална раница.

Основно училище „Стефан Караджа“  се отличава със своя иновативен и модерен подход към обучението. Учителите използват новаторски методи и технологии, които прилагат в класно-урочна форма и в STEM базираното обучение, по този начин учениците са активни и мотивирани за учене.

В Споделяне на добри практики по Математика и Информационни технологии -организирано от РУО  Добрич и Видин, г-жа М. Георгиева представи СТЕМ урок на тема „Колумбов обмен“ създаден с приложението mozaBook.

С използването на дигитални ресурси и интерактивни уроци, училището предоставя на своите ученици възможността да се развиват в съответствие с изискванията на съвременното образование. Това допринася за по-доброто разбиране на материала и по-ефективният образователен процес.
Благодарение на участието си в проекта „Образование за утрешния ден“, Основното училище „Стефан Караджа“ демонстрира своята ангажираност към модерните образователни практики и стремежа си към високо качество на обучението.