Класна стая на открито

Иновативно ОУ“Ст. Караджа“ по проект на ПУДООС „Чиста околна среда“ откри класна стая в двора на училището. Учениците от клуб“Скаути“, съвместно с деца от начален етап, оформиха цветна украса около беседката и обособиха градинка с билки, цветя и храсти.