Клуб „Графичен дизайн“

През учебната година чрез извънкласни дейности по проекта „Образование за утрешния ден“, четвъртокласниците повишиха знанията си в  дигитална компетентност и умения. В клубът „Графичен дизайн“ учениците  се запознаха с елементите и принципите в дигиталния дизайн, с цветовете и тяхното съчетание и символиката им.  Придобиха умения за баланс, подреденост и контраст при обединяване на няколко елемента в една  композиция. Запознаха се с платформите Word Adr и Canva за създаване на рекламни материали с красив дизайн. Мотивирани от своя ръководител Мария Георгиева, да използват креативност и уменния, учениците изработиха различни рекламни материали: картички, плакати, фотоколажи, покани, учебна програма, инфографики, презентации, комикси и др. Част от творчествот на учениците е събрано и публикувано в дигитална книга.