Компютърно моделиране – Общински кръг

В началото на месец декември в ОУ „Стефан Караджа“ се проведе Общински кръг на Национално състезание по Компютърно моделиране за 3 и 4 клас.

Участие на ученици от 3. клас –  Йоан Мариянов Енев, Цветомира Радославова Панайотова, Велико Генадиев Великов, Павел Ивайлов Панойотов, Калоян Красимиров Станев, Георги Ивайлов Кънев.

Участие на ученици от 4. клас – Венелин Светозаров Митев, Сиана Симеонова Димова, Селин Седат Къпък, Зухал Халил Еюб, Марина Иванова Кискинова.

Класирани за Областен кръг по Компютърно моделиране ученици: 

 3. клас – Йоан Мариянов Енев, Цветомира Радославова Панайотова, Велико Генадиев Великов, Павел Ивайлов Панойотов

4. клас – Венелин Светозаров Митев, Сиана Симеонова Димова, Селин Седат Къпък