КУКЕРЛАНДИЯ НА ГРУПА ,,СЛЪНЧИЦЕ“

кукери
Кукери- една от най-впечатляващите български традиции
Всяка година в различни краища на България се провеждат кукерски фестивали.
Първите писмени данни за обичая в България са от VI-ти век, а се смята, че началото му е хилядолетия назад.
Облечени в страховити костюми, кукерите танцуват по улиците , за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни действия като оране, сеитба и др.
Кукерските игри и обичаи се изпълняват само от мъже, главно ергени. Всяка кукерска дружина си има водач, който единствен е женен мъж. В някои части на България кукерите са облечени с кози, овчи или сърнешки кожи с козината отвън, имат кожени маски на главите или са с начервени лица, а на кръстовете са им окачени звънци /чанове/.
кукер1

Децата от Подготвителна група се запознаха с Кукерския обичай и изработиха с много труд и голям ентусиазъм своите кукерски маски.