Математика без граници

Резултати от м. ноември Математика без граници – есен
🥈Йоан Енев – 3 “а” клас
🥉Цветомира Панайотова – 3 “а” клас
🥉Яна Ангелова – 3 “а” клас
🥉Теодор Колев – 2 “а” клас
🥉 Тонислав Тодоров – 1 “б” клас
123