Международния ден на Земята.

Учениците от 2 „а“ и 3 „а“ клас имаха съвмествен урок по случай Международния ден на Земята.
За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22.04.1970г., за да се подчертае необходимостта от природните ресурси на планетата.
В Деня на Земята, година след година има много въпроси: климатични промени, опазване на околната среда, застрашени животински и растителни видове и др.
Всички класове в ОУ „Стефан Караджа“ се включиха с различни инициативи по повод честването на Деня на Земята.