Мисия „Арктически еколог“ в Iа клас

Тази седмица приключихме Мисия: Еколог с тема “Животните в Арктика”. Проектът ни  продължи пет дни, всеки един по час и половина. Говорихме какви са предизвикателствата пред животните в Арктика днес, от какво зависи начинът им на живот и как се променя това?  С тази мисия децата се  запознаха как живите същества са свързани помежду си и защо е важно опазването и защитаването на околната среда. Целта на мисията бе да покаже как всички животни се адаптират към специфични условия, колкото и тежки и променливи да са те.

Това постигнахме с гледането и обсъждането на презентация и допълнителна информация от списание National Geographic и Детски енциклопедии, които са подходящи за темата за Арктика, арктически животни, екологични инициативи, резервати, застрашени видове.