Мисия „Вексилолог“ – 2 „б“ клас

Изминалата седмица в часовете по занимания по интереси във 2 „б“ клас премина на тема МИСИЯ „ВЕКСИЛОЛОГ“.Децата научиха, че вексилологията е наука за знамената. Научиха как са възникнали като разгледаха символите, цветовете и формите, които се съдържат в тях, видяха примери на хора, за които флаговете са страст и професия.
За българското знаме като символ на народ, гордост,на победа и на патриотизъм.
Рисуваха знамена на държави от всеки континент,като бяха впечатлени от видеоклип за Палау и Мадагаскар.
Запознаха се със забележителни неща за своя град Добрич и сформирани в два екипа предложиха своите проекти като дизайн ново знаме, слушайки песен за град Добрич, която ги вдъхнови.
Настроение и усмивки породи ирланският танц „Лорд ъф дъ денс“.
След взаимна дискусия направиха общ проект за знаме на града ни, като вложиха символите на миролюбието и трудолюбието и на добруджанци. Мисията завърши като всички си изработиха чаша с логото на град Добрич.