Мисия „Вексилолог“ – 2. клас

 По време на Мисия Вексилолог с тема ,, Знаме на нашия град‘‘ децата опознаха знамената, как са възникнали и за какво се използват, разгледаха символите, цветовете и формите, които се съдържат в тях, видяха примери на хора, за които флаговете са страст и професия. Запознаха се със забележителни неща за своя град, измислиха свои собствени варианти за ново знаме.

  След края на мисията всеки малък вексилолог получи своя дневник и сертификат за завършена мисия.