Мисия „Еколог“ -1. клас

ekolog

Какви са предизвикателствата пред животните днес, от какво зависи начинът им на живот и как се променя това? С тази мисия децата ще опознаят как живите същества са свързани помежду си и защо е важно опазването и защитаването на околната среда.

Ръководители: А. Игнатова и М. Иванова