Мисия „Живей с пулса на Земята“

живей с пулса

 Целта на мисията „Живей с пулса на Земята“ е да припомни на учениците и обогати техните знания за основните  източници на замърсявания на нашата планета, от какво се предизвикват те; какво причиняват на природата и най- вече как можем да предотвратим това; учениците да почувстват и емоционално да отреагират на зададените задачи и грижата за чиста околна среда да остане запечатана в съзнанието им. 

За целта те изпълниха по групи няколко задачи 

  1. Събраха допълнителна информация за проблеми , свързани със замърсяването и опазването на околната среда: парников ефект, киселинни дъждове, озонова дупка, обезлесяване, незаконни сметища. 
  2. Намериха снимков материал от България и света по тези теми и за сравнение снимки ,показващи красотата на природата
  3. В часовете по Изобразително изкуство с г-жа М. Стефанова нарисуваха своята представа за това, как хората се справят с тези проблеми
  4. Откриха допълнителна информация за технологията на компостиране ,като начин за оползотворяване на органичните отпадъци и получаване на торфена смес, подходяща за обогатяване на почвата
  5. Направиха анкета за своя дял в опазването на околната среда на английски език с г-н Д. Димитров, анализираха резултатите с г-жа П. Бербенкова  и съставиха кръгова и стълбчеста диаграма с резултатите. 
  6. Направиха фотоколажи с наболелите проблеми с г-жа М. Георгиева
  7. Създадоха мултимедия видео, свързана с тези проблеми с г-жа М. Георгиева
  8. Накрая Д. Димитров и Д. Найденова създадоха книжка по темата, съдържаща материали на учениците.