Мисия „Независим дом от монопола“

Шестоклацниците бяха разделени на пет екипа – разрешиха различни казуси за подобряване на енергийната ефективност на даденото домакинството. 

С определен бюджет да променят консумацията на енергия  към по-ниски сметки за електроенергия, като използват знанията си за възобновяващите източници на енергия и стандарти за енергийна ефективност на домакинските уреди и сгради.

Задачи за разрешаване на казуса:

  1. Информация за домакинството и членовете на семейството.
  2. Планиране – смяна на електрическите уреди или ремонт в дома с определен бюджет.
  3. Използване на калкулатор за енергийната ефективност при консумацията на енергия според уреда и неговия клас. Отчита консумацията за година разход.
  4. Проучване на цените на ел. уредите и ремонта на дома. Сумиране.
  5. Резултати на годишната консумация преди и след промяната в домакинството.
  6. Мерки и съвети за пестене на енергия.

Създават презентации за ползите на пасивната къща при отопление и вентилация на помещенията.