Мисия „Парк дизайн“- 2 „б“ клас

Красотата на природата е дар, който възпитава признателност и благодарност. Кой не обича парковете! Там се разхождаме, отпочиваме, забавляваме. С Мисия “ Парк дизайнер“ децата от 2 „Б“ клас опознаха и професията на ландшафтните архитекти и каква е историята на парковете и градините през вековете и хилядолетията, и че всеки парк си има свои елементи. Дизайнерите са тези, които при създаването им се съобразяват с природата и хората. Като малки парк дизайнери измислиха свои идеи и планирани разположения с план- рисунка. С усмивки и желание всеки от тях посади в училищните алеи коренче от здравец-символ на здравето и заедно със съучениците си от 2 „А“клас посадиха кукуряк и мента. Изработиха си макет на цветен кът за отдих. Мисията приключи с пожелание да бъдат здрави и бодри като кукуряка.