Мисия „Ремонт на моята стая“

Цел на проекта: Да покажат учениците знания и умения за изучените геометрични фигури и тела и приложат в практически задачи.

Резултати: Учениците показаха, че знаят елементите на изучените геометрични фигури и тела. Имат необходимите умения да прилагат изучените формули за периметър и лице на геометрични фигури, обем и лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед. Решават практически задачи на база усвоени знания и свойства на изучените геометрични обекти. Убедиха се във връзката на математиката с реалността. Показаха умения за чертане на модели на геометрични тела.