Мисия „СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА“

По първата задача от мисията учениците намериха кратка допълнителна информация за Слънцето и планетите от Слънчевата система. 
По втората задача откриха в Интернет подходящи изображения на Слънцето и планетите. 
По третата задача петокласниците показаха кулинарните си умения и изобразиха фазите на Луната чрез бисквитки .
По четвъртата задача учениците съставиха българо- английски речник на най- важните астрономически понятия, използвани в мисията.За тази задача консултант бе г-н Димитър Димитров. 
В  петата задача рисуваха своите представи за Космоса и пътешествията из него.
Накрая в СТЕМ центъра под ръководството на г-жа Мария Георгиева програмираха  3-D макет на Слънчевата система, при който при натискане на дадена планета, се чува нейното име , озвучено от наши ученици.