Мисия „Слънчевата система“

слънчевата система

Петокласниците за първа година работят по иноватични проекти. През изминалия месец преключиха своята първа мисия „Слънчевата система“. 

Учениците се запознаха и усвоиха различни умения и технологии:

  • рисуване на космически обекти от слънчевата система;
  • планиране на образователната игра;
  • събиране и закупуване на материали за макета;
  • придобиване на умения с шевна машина;
  • представяне фазите на луната чрез кулинарни  идеи;
  • използваните технологии – Classroom, Meet, Jamboard, Word, Power point, Book Creator