Мисия „Фолклорни области в България“

Основната цел на мисията беше, петокласниците да покажат добри умения относно търсене, анализиране и опериране с информация. Спазване на срокове за изпълнение на груповата задача и за презентиране на резултатите. 

Още в самото начало на мисията, учениците бяха разделени на осем групи колкото са фолклорните области в България. Така всяка група трябваше да проучи за своята област как се празнува Гергьовден, да потърси или нарисува традиционни народни носии и шевици, характерни танци (размери, стъпки).

  Една част от учениците подготвиха и представиха всичко това под формата на презентация. 

  С голям ентусиазъм петокласниците подходиха в началото на мисията. Част от тях, облечени в характерните за добруджанския край народни носии, бяха проучили и разказаха в подходяща обстановка – “Етнографска къща”гр. Добрич, как се празнува Гергьовден в Добруджанската фолклорна област. На живо представиха и характерен добруджански танц.

 За съжаление, малка част от петокласниците се включиха в изготвяне на последното задание, създаване на плакат (листовка, флаер ) за събитието “Гергьовден” като използват програма Paint. 

 И все пак, мога да обобщя, че в процеса на работа по тази мисия, петокласниците показаха добра активност към занимания свързани с народното творчество и интерес към вековните традиции и обичаи на народа ни. Надявам се, че реализирането на тази мисия е посяло в сърцата на всички ученици любов към фолклора.

  Направена е електронна книга с много снимков материал.