МС “ Черноризец Храбър“

III място – Яна Ангелова – 3. клас

VI място – Цветомира Панайотова – 3. клас

Яна
Цвети