Музикални инструменти

Учениците се запознаха с различните групи музикални инструменти. Описаха накратко избрани от тях инструменти. В кои стилове музика се използват и в кои фолклорни области на България се употребяват. Записаха кратък видео клип и нарисуваха избран музикален инструмент, също така приложиха кратко описание на английски език към него. С програма Groove Pizza създаваха мелодия по собствен избор, използващи математически понятия като форми, ъгли и модели.