НП „Иновации в действие“

Иновации в действие представи пред партньори СУ „Ст. Караджа” в Добрич

 
иновацоии-21-2

Домакин на среща по Националната програма „Иновации в действие” бе иновативното ОУ „Стефан Караджа” в Добрич, съобщи за Про Нюз Добрич директорът му Анжела Панчева. То посрещна своите партньори от ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас и ОУ „Отец Паисий“ в Силистра в новоизградения си СТЕМ център. Гостите разгледаха с интерес многофункционалната зала и прилежащите помещения.

Мария Георгиева – главен учител и специалист по образователни технологии, обясни различните точки на взаимодействие в един център, посветен на математическите, природните науки и технологиите. Всеки училищен СТЕМ център съдържа промяна в четири елемента: образователна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване, организация и управление на училищните процеси. Чрез интегриране на дейностите по СТЕМ в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се технологична среда. Уменията, разработени чрез СТЕМ, им осигурява стабилна основа за успех както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване, математическа грамотност.

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Форумът се откри от Анжела Панчева, която приветства учителите и учениците от двете партньорски училища.

Представени бяха части от мисиите на проектно-базираното обучение в училището. „Стъпка назад с поглед в бъдещето“ е проект на петокласниците, посветен на историята на олимпийските игри, под ръководството на Светослав Георгиев – учител по История и цивилизации,  Радка Сутрева – старши учител по Български език и литература и Милен Желев – учител по Физическо възпитание и спорт.

В начален етап ученици от първи и втори клас работиха в екип по мисия „Метеоролог“, като представиха като финален продукт метеорологична прогноза за времето в Добрич, Бургас и Силистра. Дейностите се ръководеха от младите специалисти Магдалена Иванова и Наталия Енчева.

иновацоии-21-3

Програмата продължи с бинарен урок по родолюбие „Свободата не ще екзарх, иска Караджата“, посветен на патрона на училището Стефан Караджа. Емоционалният урок завърши с клетва на седмокласниците, напускащи училището, да пазят в себе си любовта към първото училище, родината и свободата.

„Дейностите в СТЕМ центъра продължиха с демонстрация на различни видове роботи с тяхната функционалност и възможност за програмиране в различни образователни мисии – сподели Мария Георгиева. – Димитър Попов от 3 клас представи програмируем робот E.a.R.L, управляван от последователни команди зададени чрез бутони. Сесил Амди и Ивелина Димитрова от 4 клас представиха танц на роботи и поведението им при различните сензори, програмирано на Shrach. Демонстрация на Lego Edu Spike направиха учениците от 6 и 7 клас Станимир Маринов и Ясен Проданов, които конструираха и програмираха роботизирана ръка. Седмокласниците Самуил Маринов и Мартин Божилов показаха две мисии с различните сензорите на робота. След всяко представяне учениците бяха подготвили и интересно предизвикателство на гостите, разделени на два отбора с по двама участника от Бургас и Силистра“.Работата с роботи ангажира непрекъснато учениците да мислят критично и да решават сложни проблеми чрез забавни учебни дейности.

иновацоии-21-1

В компютърната зала на училището се проведе кръгла маса, по време на която преподавателите от различните мисии представиха работата си през последните две години в ОУ „Стефан Караджа“. Гостуващите учители също споделиха своите иновации. Директорите и преподавателите от трите училища изказаха своето удовлетворение от многото нови идеи, които са видели на практика.