Обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,
в изпълнение на Заповед №РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърден график и седмично разписание за II учебен срок.