Обучение „Smart classroom“

smartclassroom

На 22 юни 2019 г. в Основно училище „Стефан Караджа“ се проведе обучение на тема „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент“ с приложението Smart Classroom AR от Фондация „Образование 5.0“. Smart Classroom е безплатна онлайн платформа за смесено обучение, съчетаващо работа в клас и самостоятелни занимания онлайн. Тя предоставя интерактивна и колаборативна работна среда, чиято цел е да модернизира и улесни учебния процес за ученици и учители. В обучението пресъстваха и ученици от 6. клас, заедно с учителеите създаваха упражнения под формата на игри. Накратко, приложението прави учебния процес по-забавен и по-обогатяващ.