Ученически съвет

С П И С Ъ К

на членовете на УУС при ОУ”Стефан Караджа”град Добрич за учебна 2021-2022 година

Председател: Станимир Маринов                   Зам.председател: Алейна  Неджати                         Секретар-касиер: Сесил Сюлейман 

Членове:

Консултанти:

V а клас

Магдалена Краевска

Тюляй Сюлейман

Сесил Сюлейман

 

VI а клас

Алекс Миланов

Иван Банчев

Николай  Йорданов

 

VIIа клас

Станимир Маринов

Ясен Проданов

Дияна Михайлова

 

VII б клас

Алейна Неджати 

Дефне Акиф

 

Катя Косева – педагогически съветник

Марияна Стефанова – ст.учител

Дариела Божилова – пом.директор

Мероприятия до момента:

Изработване на поздравителни картички от всеки клас за всички преподаватели по случай 1 ноември – Ден на народните будители.

Презентация за толерантността в човешките отношения във връзка с 16 ноември – Ден на толерантността.

Украса на училищната коледна елха със средства дарени от учениците.

УУС