Национално външно оценяване

Национално външно оценяване  за учениците в IV клас през учебната 2023-2024 година

  • Български език и литература, 27 май 2024 г.
  • Математика, 28 май 2024 г.

Национално външно оценяване  за учениците в VII клас през учебната 2023-2024 година

  • Български език и литература, 19 юни 2024 г.
  • Математика, 21 юни 2024 г.