Национално външно оценяване

Национално външно оценяване  за учениците в IV клас през учебната 2022-2023 година

  • Български език и литература, 29 май 2023 г.
  • Математика, 30 май 2023 г.

Национално външно оценяване  за учениците в VII клас през учебната 2022-2023 година

  • Български език и литература, 13 юни 2023 г.
  • Математика, 16 юни 2023 г.