Национално външно оценяване

Национално външно оценяване  за учениците в IV клас през учебната 2021-2022 година

  • Български език и литература, 26 май 2022 г.
  • Математика, 27 май 2022 г.

Национално външно оценяване  за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година

  • Български език и литература, 14 юни 2022 г.
  • Математика, 16 юни 2022 г.1