Олимпиада по ИТ

Възпитаниците на ОУ “Стефан Караджа” за поредна година се представиха отлично и заеха  призови места в Областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

Първо място за Сесил Сюлейман и Ивелина Димитрова  от 5. клас в категория “Интерактивни проекти” с проект на тема “Синята планета” https://oceans.stkaradja-dobrich.com/. Разработеният от тях сайт, предоставя по интересен и достъпен начин информация за Световния океан, климатичните особености, ресурсите и неговите разнообразни обитатели. Любопитните факти, интерактивните приложения и образователните игри създадени на Scratch, правят проекта завършено учебно помагало за часовете по география и извънкласни дейности по интереси. Консултант по темата на проекта г-жа А. Панчева, директор на училището и учител по география.

ИТ 5 клас
ИТ 7 клас

Седмокласниците Станимир и Ясен създадоха много полезен сайт в помощ на всички бъдещи гимназисти в град Добрич на тема  „Аз избирам“ https://choice.stkaradja-dobrich.com/. Стъпките при кандидатстването след VII клас: себеопознаване, информираност, план за действие и консултиране с центъра за кариерно ориентиране – реализирани чрез много и различни интерактивни приложения, платформи и тестове за по-добра подготовка при своя избор.

Сайтът предоставят пълна информация за всички средни училища с професионални и профилирани паралелки, за бъдеща реализация с квалификация по изучаваната професия и специалност, която може да се придобие чрез професионално обучение или да избере профилирана подготовка, която улеснява кандидатстването и приема за необходимата квалификация единствено във висше учебно заведение. Проектът на Станимир Маринов и Ясен Проданов зае второ място в категория “Мултимедийни проекти”. Консултант по темата на проекта г-н Георгиев, класен ръководител и учител по история и цивилизации.

Подготовката на учениците и реализирането на проектите е под ръководството на главен учител по информационни технологии Мария Георгиева.

Гордеем се с постиженията на нашите талантливи ученици и им пожелаваме успех, да се класират и на Национален кръг.