Открит урок по ФУЧ „Роботика“

На 27 април бе проведен открит урок по ФУЧ „Роботика“ по НП „Иновации в действие“.

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в училище-партньор.

Откритият урок съчетаваше различни умения, които учениците придобиха през учебната година за работа с различни по сложност роботи, които представляват изкуствен интелект. 

В началото на урока учениците бяха разделени на екипи, като сами избраха своите капитани. Тяхната задача бе да се създаде код за движение на робота E.a.R.L. и да представят своя екип пред гостите.  

След представянето на своите екипи, учениците се впуснаха в няколко предизвикателства. 

Първото от тях бе да програмират своя робот да премине по квадратна мрежа с препятствия и да стигнат до финалната точка. На мултимедийния екран беше показана мрежата с подредбата на препятствията, които учениците трябваше да ги поставят по огледален начин. На учениците, които бяха наши гости им бе дадена възможността да бъдат участници в това предизвикателство. 

В следващия етап от урока учениците имаха поставена задача да програмират, чрез дистанционно устройство робота Bootley. За всеки екип бе подреден различен маршрут, за да предизвикаме тяхното логическо мислене.

 Следващото предизвикателство комбинира няколко по сложност дейности, които интегрират умения за програмиране и математически компетентности. Учениците използваха таблети, за да придвижат робота Codey Rocky до поставена върху квадратната мрежа цел. След това им бяха зададени диференцирани по сложност математически задачи, чиито отговори изписваха върху таблета, а те се визуализираха върху екрана на Codey Rocky.


Последната задача бе да се създаде мелодия на платката Makey Makey. Всеки ученик имаше възможността да се докосне до това предизвикателство и да се потопи в света на музиката.

Ръководители на открития урок по ФУЧ „Роботика“ бяха младите специалисти М. Иванова и Р. Костадинова.