Посещение на БЧК

бчк

ОУ „Стефан Караджа” в Добрич е единственото училище в целия североизточен район, включено в проекта „Училища за здраве в Европа” /„Schools for Health in Europe-SHE“/, съобщи за Про Нюз Добрич директорът Анжела Панчева. В Националния център по обществено здраве и анализи в София, в присъствието на неговия директор, представители на офиса на Световната здравна организация за България и екипа на проекта, бяха оповестени 20 пилотни училища, които стават част от българската мрежа „Училища за здраве в Европа“. „Включването на ОУ „Стефан Караджа” в проекта е признание за цялостната дейност на училището по отношение промоция на здравето от 2002 година до сега. Реализирани са редица проекти по Националната програма по репродуктивно здраве, Фонд за население на ООН по споразумение с Правителството на България, по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“, Компонент 7 и други”, посочи Панчева.