Прием първи клас

СПИСЪК С ИМЕНАТА НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА!

В СРОК ДО 11 ЮНИ ДА СЕ ПОДАДАТ В УЧИЛИЩЕ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ!(ОРИГИНАЛ)

Списък-1-а-клас

СПИСЪК-1-б-клас