Прием

Учебна 2020—2021 година

За бъдещите първокласници училището предлага целодневна организация на учебния процес. На разположение на учениците е обособения за целта първи етаж на сградата, който включва:

  • Класни стаи с южно изложение и обновен интериор
  • Игротека с мултимедия и игри
  • Училищна библиотека с над 6000 книги
  • Самостоятелен физкултурен салон
  • Обновени санитарни възли
  • Медицински кабинет

Включва урочна и извънурочна дейност, която се осъществява от двама учители на паралелка.
Всички ученици от I клас ще изучават Информационни технологии и Английски език.

ученици

ВСЕКИ ПЪРВОКЛАСНИК С ТАБЛЕТ!

Съвременни и иновативни методи на преподаване с проекта   Red Paper Plane — образование с мисия.

red paper plane