Присъствени занятия

От утре, 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя заповед от 14.02. министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

По решение на ръководството на ОУ „Стефан Караджа“, се разрешава присъственото обучение за пети клас от 16.02 /вторник/. Всички класове, с изключение на шестите класове, ще учат присъствено от утре – 16.02.2020 г.

Директор: А. Панчева