Проекти

Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Сборна група  с ученици от 5 – 6. клас по Информационни технологии

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Модул „Културните институции като образователна среда “

Посещение на балет „Лешникотрошачката “ от П.И.Чайковски  c ученици от III до VII клас

 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Клубове: „Вълчета и пчелички“ – Ж. Недева, „Занимателна математика“ – А. Игнатова, „Уча и се забавлявам с дигиталните програми“- М. Георгиева, „Скаути“ – А. Деведжиева, „Математика“- П. Бербенкова, „Здраве“- Д. Найденова, „Уеб сайт“ – М. Георгиева

Възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове.

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Дейност III (т.6.3. в НП) – Обучение на педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „учител по математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по информационни технологии“, „учител по чужд език“, „учител по религия“, „учител, общообразователен предмет – биология и здравно образование“, „учител, общообразователен предмет – химия и опазване на околната среда“, „учител, ресурсен“.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. 

Проект „Подкрепа за успех“

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png    „Образование за утрешния ден“ 

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2019/2020 г.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2020/2021 г.