иновативно училище

На основание с решение на Министерски съвет РМС 479 от 05 юли 2019 г.,  ОУ „Стефан Караджа“ получи статут на иновативно училище.

Иновативните училища са училищата на бъдещето, смятат от МОН.  Целта на този нов модел е да “разчупи” училището като концепция, да го направи по-привлекателно за учениците, по-приятна работна среда за учителите и да изпробва в реална среда модерните практики, които все още не намират своето място в образователната ни система.

Там могат да се приложат различни иновативни средства за най-малките, така че те да бъдат ограмотени. За целта могат да се използват електронни продукти за развитие на речта, повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.

иновативно

Въвеждаме нови методи на преподаване в три паралелки 1а клас, 5а и 5б  клас.  Те се основават на учене чрез действия и преживяване.

Иновативни проекти 2019/2020 г.

Първи клас
архитект
космонавт
м1
ekolog
Пети клас