Противопожарна безопасност

На 03.11.2022 г. в ОУ „Стефан Караджа“ гр. Добрич, се проведе занятие по противопожарна безопасност. Служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при гр. Добрич, разказаха на учениците как се реагира при пожар, както и първи действия при възникването му. Показаха и оборудването на пожарникаря при гасене на пожар. С особен интерес учениците наблюдаваха и участваха в демонстрация на двора по „гасене на пожар“. Занятието премина при голям интерес, съпроводено с много емоции.

Училищното ръководство изказа благодарност към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Добрич, за ползотворното сътрудничество.