Профил на купувача

Общи данни за възложителя:

 ОУ „Стефан Караджа“

 адрес: град Добрич, ул.“Независимост“ № 34

ЕИК 000841918

МОЛ: Анжела Панчева

e-mail: stefankaradja.dobrich@gmail.com

Директор – Анжела Георгиева Панчева

тел. 058 / 605267